Nadproża

Nadproża L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19 cm i szerokości dolnej stopki 9 cm..

Służą one do wykonywania nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi na murach wewnętrznych i zewnętrznych. Wymiary dostępnych nadproży oraz ich zastosowanie do konkretnych otworów pokazuje poniższa tabelka.

I. Układanie belek L-19 nad otworami dla ścian wewnętrznych.

Niezależnie od grubości ściany wewnętrznej, belki nadprożowe L-19 układa się w taki sposób aby belki skrajne znajdujące się na licu ściany były ustawione dolną półką do środka muru w celu otrzymania równej płaszczyzny ściany.

II. Układanie belek L-19 nad otworami dla ścian zewnętrznych.

Niezależnie od grubości ściany zewnętrznej, belki nadprożowe L-19 układa się w taki sposób, aby belki skrajne po wewnętrznej i zewnętrznej stronie muru były skierowane półką dolną na zewnątrz ściany, w celu umożliwienia docieplenia nadproży.

Belka środkowa najbliższa skrajnej wewnętrznej krawędzi ściany powinna być ustawiona plecami do belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej współpracy na obciążenie stropem w fazie montażu.

III. Montaż belek L-19

Nadproża z belek L-19 montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Belki należy układać na ścianach z zachowaniem minimalnej głębokości oparcia (zalecane 10-15cm). Na wyrównanych i wypoziomowanych powierzchniach ścian układa się poszczególne belki dla odpowiedniego otworu okiennego lub drzwiowego. Belki układa się na zaprawie cementowej. Po ułożeniu belek należy w nadprożu od strony zewnętrznej muru ułożyć ocieplenie ze styropianu oraz jeśli to konieczne ułożyć dodatkowe zbrojenie zgodnie z projektem.

Następnie wypełnia się wewnętrzną część nadproża betonem B25. Oblicowanie wewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po wykonaniu wieńca i ułożeniu stropu. Przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę L-19 obciążoną bezpośrednio stropem, należy podstęplować. Belki nadprożowe dla otworów w ścianach wewnętrznych nie wymagają dodatkowych podpór montażowych.

Kilka często zadawanych pytań.

W tym miejscu znajdą Państwo najczęściej powtarzające się pytania kierowane do nas w temacie oferowanych przez nas produktów budowlanych. Zapraszamy do zapoznania się z nimi a gdy nie znajdą Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania prosimy o kontakt telefoniczny lub skożystanie z formularza znajdującego się poniżej.

Jak wygląda proces realizacji zamówienia?

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem maila. Po otrzymaniu zamówienia pracownik ustala szczegóły dostawy lub odbioru zamówionych produktów.

Jak długo trwa realizacja zamówienia?

Czas realizacji uzależniony jest od wielkości zamówienia i stanu magazynowego, trwa maksymalnie do 21 dni roboczy.

Czy można zamówić płotki wraz z montażem?

Oferujemy sprzedaż i dostawę płotków, nie zajmujemy się montażem.

Formularz kontaktowy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: +48 41 375 06 06.

Można z nami skontaktowac się drogą mailową. Zapraszamy do skożystania z formularza kontaktowego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 41 375 06 06